• Header STEE sluisje
 • Header Wmo
 • Header WOE Halsteren
 • Header jeugd
 • Header BOZ peperbus
 • Header werk
 • Header STEE NwVoss

Zorg voor de jeugd

Geen kind buitenspel!
Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. In eerste instantie zorgen hun ouders of verzorgers daarvoor. Als dat niet goed lukt, is extra zorg en ondersteuning nodig. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Dat is geregeld in de Jeugdwet 2015.

Eén punt waar u aan kunt kloppen
De zorg voor jeugd is nu erg versnipperd. Veel verschillende partijen en instellingen zijn verantwoordelijk voor een deel van de jeugdzorg. Om dit vanaf 1 januari te organiseren hebben de Brabantse Wal gemeenten samen gewerkt met 6 andere gemeenten in West-Brabant West. Iedereen kan terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt daar terecht met eenvoudige opvoedvragen, bijvoorbeeld over uw kind dat slecht eet, te veel huilt of niet slaapt. Maar u kunt ook terecht met ingewikkelde vragen die vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.

Handel alsof het je eigen kind is
Alle partijen die met kinderen en jongeren werken moeten elkaar goed weten te vinden. Dus niet alleen de zorg, maar ook de school of de kinderopvang. Ze werken allemaal volgens het motto: ‘handel alsof het je eigen kind is!’ En ze hanteren allemaal vier stelregels:

 1. Eigen kracht eerst
  Het gezin zelf is de belangrijkste gesprekspartner (heeft de regie)
  Geen kind buitenspel
  Loslaten zonder het zicht te verliezen
Jeugdhulp is op deze manier onderdeel van een bredere aanpak. Alle partijen stemmen de ondersteuning goed op elkaar af en zorgen dat verschillende trajecten op elkaar aansluiten. Gezinnen, die naast jeugdhulp ook ondersteuning nodig hebben op andere gebieden, krijgen één aanspreekpunt. Hulpverleners werken volgens één plan.

Huidige trajecten gewoon afmaken
Alle kinderen die nu in een hulptraject zitten, mogen dit gewoon afmaken. Nieuwe aanvragen worden behandeld volgens de nieuwe Jeugdwet. Vragen over de zorg voor uw kind of gezin? Kijk bij veelgestelde vragen of neem contact op.
Bekijk hoe de Brabantse gemeenten de zorg voor onze jeugd organiseren in een filmpje .
Zo werken we in het ‘Jeugdbos’: www.youtube.com/watch?v=MzySPzccVtk

Wat voor taken hebben de gemeenten precies?
De gemeenten blijven bestaande taken uitvoeren zoals jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid, licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg. Vanaf 2015 komen daar nieuwe taken bij: jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Veilig Thuis, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg), gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-LVB).