• Header STEE sluisje
 • Header Wmo
 • Header WOE Halsteren
 • Header jeugd
 • Header BOZ peperbus
 • Header werk
 • Header STEE NwVoss

Werk en inkomen

Zoveel mogelijk mensen aan de slag!
Mensen met een baan voelen zich meer betrokken bij de samenleving. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen werken. Ook mensen met een beperking. Daarom helpt de gemeente mensen die niet gemakkelijk een betaalde baan kunnen vinden. De instantie die dit uitvoert voor de gemeenten op de Brabantse Wal is de Inter Gemeentelijke Dienst (ISD).

Op 1 januari 2015 treedt één regeling in werking voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de huidige Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong. De gemeente voert deze wet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. Hieronder lichten we vier belangrijke veranderingen en vier nieuwe regels toe. Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Vier belangrijke veranderingen
Geen nieuwe instroom WSW
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) stopt nieuwe instroom. Dat betekent dat inwoners die op 1 januari 2015 op de wachtlijst staan voor een wsw-plek, geen recht meer hebben op deze plek. Voor deze mensen probeert de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) een werkplek te vinden. Dat kan gaan om werk bij een reguliere werkgever, maar ook om een zogenaamde beschutte werkplek (zie hieronder). Inwoners die al onder de WSW vallen houden per 1 januari 2015 gewoon hun wettelijke rechten en plichten. 

Voorziening Beschut werk
Beschut werken is een nieuwe voorziening. Dit werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking veel extra begeleiding en ingrijpende aanpassingen van de werkplek nodig hebben. Daarom kunnen we van een werkgever niet verwachten dat hij deze mensen in dienst neemt. ISD kan deze mensen met extra en aanpassingen en begeleiding wel in een dienstbetrekking laten werken. Beschut werk kan ook bij een reguliere werkgever uitgevoerd worden. 

► Wajong
Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Arbeidsvermogen is de mate waarin iemand in staat is om voor langere tijd te werken. De huidige groep Wajongers komt niet in de bijstand maar blijft in de Wajong. Per 1 januari 2015 kunnen jongeren met een arbeidsbeperking een beroep doen op de Participatiewet. Ze krijgen dan ondersteuning in het vinden van een baan. 

► Banenafspraak
Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 honderdvijfentwintigduizend extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de ‘banenafspraak’. ISD ondersteunt werkgevers op de Brabantse Wal hierbij door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. 

Vier nieuwe regels van de Participatiewet
U krijgt te maken met vier belangrijke regels.

 • Regel 1: Het invoeren van een kostendelersnorm.
  Regel 2: Het afschaffen van de alleenstaande oudernorm.
  Regel 3: Uitbreiden arbeidsverplichtingen en zwaardere sancties bij overtreding hiervan.
  Regel 4: Invoeren van een (verplichte) tegenprestatie.
► Regel 1 Het invoeren van een kostendelersnorm
Als u een uitkering ontvangt, kijkt ISD straks met hoeveel personen u samen in een huis woont. Dat heet de kostendelersnorm, omdat u de kosten voor het wonen kunt delen. Hoe meer mensen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Het gaat hierbij om personen van 21 jaar en ouder. Het maakt hierbij niet uit of familie bent of niet. Als de kostendelersnorm voor u geldt, krijgt u hierover een persoonlijke brief. 

► Regel 2 Het afschaffen van de alleenstaande oudernorm
Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Wet werk en bijstand gaat op in deze Participatiewet. De aanvulling voor de kosten van uw kind(eren) vervalt in de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 ontvangt u een uitkering voor een alleenstaande, waardoor uw maximumuitkering 20 procent lager wordt. Daarom ontvangt u vanaf 1 januari 2015 van de belastingdienst een hoger kindgebonden budget. In de week van 15 december 2014 informeert de Belastingdienst (afdeling Toeslagen) alleenstaande ouders over de hoogte van hun kindgebonden budget in 2015. 

► Regel 3 Uitbreiden arbeidsverplichtingen
Als u een uitkering ontvangt, verwacht ISD dat u uw best doet zo snel mogelijk een baan te vinden. U moet zich hierbij aan een aantal regels houden. Dit was altijd al zo, maar vanaf 1 januari 2015 wordt daar strenger op gelet. We noemen dit ook wel de arbeidsverplichtingen. 

► Regel 4 Invoeren van een (verplichte) tegenprestatie
Als u een uitkering ontvangt, mag ISD u in ruil daarvoor vragen iets terug doen voor de maatschappij. Dat noemen we ‘tegenprestatie’. De tegenprestatie bestaat uit werk dat niet wordt betaald, maar wel nuttig is voor de samenleving. Als u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, kan dat tellen als tegenprestatie. U mag zelf ook met ideeën komen voor een tegenprestatie. Bespreek dit met uw klantmanager van de ISD. 

Bekijk hier het schema Participatiewet.

 
 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan de slag kunnen. Ook mensen met een beperking. Want mensen met een baan voelen zich meer betrokken bij de samenleving.