• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss

Drie grootste misverstanden

Misverstand 1 ‘Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat ik straks nodig heb.’
Op de Brabantse Wal voeren Wmo-consulenten een keukentafelgesprek met u. Zij zijn in dienst van de gemeente, maar ze hebben een achtergrond als bijvoorbeeld wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker. Ze zijn opgeleid om dit soort gesprekken te voeren en dat is niet nieuw. Ze doen dat nu ook al. Ze hebben veel kennis over voorzieningen en organisaties die iets voor u kunnen betekenen. Daarnaast kennen ze alle juridische regeltjes van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Misverstand 2 ‘Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen.’
Uw kinderen, vrienden of buren zijn nooit verplicht om te helpen. Een Wmo-consulent gaat wel met u en uw netwerk in gesprek over wat u voor elkaar kunt en wilt betekenen. U bepaalt zelf wie u bij dit gesprek of deze gesprekken wilt betrekken. Aanvullend op de hulp die u van uw netwerk ontvangt, kan een aanbod voor ondersteuning nodig zijn. In het keukentafelgesprek dat u met de medewerker hebt, komt ook aan de orde of uw mantelzorger ontlast moet worden.

Misverstand 3 ‘Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medisch dossier.’
De gemeente en de Wmo-consulenten krijgen uw medisch dossier niet te zien. Ze mogen alleen weten dát u een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. Niet wat er in het dossier staat. Alleen als u daar zelf toestemming voor geeft, mag de Wmo-consulent van de gemeente medische gegevens bekijken. En alleen als het voor u belangrijk is.
De gemeente krijgt wel gegevens om voor u de juiste ondersteuning te kunnen regelen. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en zorgkantoren leveren die gegevens aan. Hiervoor is uw toestemming niet nodig. Nadat de gemeente uw gegevens heeft ontvangen, neemt een Wmo-consulent contact met u op als uw indicatie afloopt.