• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss

over ons

Op de Brabantse Wal regelen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht de bestaande en de nieuwe zorgtaken met elkaar. De drie gemeenten kunnen dit niet alleen. Inwoners, organisaties en bedrijven helpen ons om goede zorg voor iedereen beschikbaar te houden.

We moeten meer zelf doen, meer zelf regelen en meer voor elkaar zorgen. Dat betekent dat u wellicht wat vaker hulp moet inroepen én aan kunt bieden aan uw familieleden, vrienden en buren. Wie hier moeite mee heeft, krijgt een steuntje in de rug van de gemeente. Zo houden we de zorg betaalbaar en krijgt iedereen de hulp en ondersteuning die nodig is.

Mensen willen langer zelfstandig blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Iedereen wil zo goed mogelijk mee blijven doen. De zorg moet zich dus aanpassen aan de vraag van de inwoners en niet andersom. Dat vraagt een andere en efficiente manier van organiseren, van denken en van (samen)werken.  Deze taak ligt bij de gemeente. De gemeenten staan dichter bij de inwoners en zien beter wat nodig is. De gemeente verandert van een ‘overheid die regelt’, naar ‘samen doen’. Zorg beschouwen we als een vangnet. 

Op de Brabantse Wal regelen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zorg en ondersteuning met elkaar. We doen dit onder de naam ONS Brabantse Wal. De gezamenlijke visie van ONS Brabantse Wal staat in dit regiedocument. Om tot deze visie te komen, hebben we veel onderzoek gedaan, met ervaringsdeskundige inwoners gepraat en intensief samengewerkt met allerlei organisaties op het gebied van welzijn, zorg, opgroeien, onderwijs, werk en inkomen. De gemeenteraden van de drie gemeenten staan allemaal achter deze visie.

over ons

Op de Brabantse Wal regelen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht de bestaande en de nieuwe zorgtaken met elkaar. De drie gemeenten kunnen dit niet alleen. Inwoners, organisaties en bedrijven helpen ons om goede zorg voor iedereen beschikbaar te houden.

We moeten meer zelf doen, meer zelf regelen en meer voor elkaar zorgen. Dat betekent dat u wellicht wat vaker hulp moet inroepen én aan kunt bieden aan uw familieleden, vrienden en buren. Wie hier moeite mee heeft, krijgt een steuntje in de rug van de gemeente. Zo houden we de zorg betaalbaar en krijgt iedereen de hulp en ondersteuning die nodig is.

Mensen willen langer zelfstandig blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Iedereen wil zo goed mogelijk mee blijven doen. De zorg moet zich dus aanpassen aan de vraag van de inwoners en niet andersom. Dat vraagt een andere en efficiente manier van organiseren, van denken en van (samen)werken.  Deze taak ligt bij de gemeente. De gemeenten staan dichter bij de inwoners en zien beter wat nodig is. De gemeente verandert van een ‘overheid die regelt’, naar ‘samen doen’. Zorg beschouwen we als een vangnet. 

Op de Brabantse Wal regelen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zorg en ondersteuning met elkaar. We doen dit onder de campagnenaam ONS Brabantse Wal. De gezamenlijke visie van ONS Brabantse Wal staat in dit regiedocument. Om tot deze visie te komen, hebben we veel onderzoek gedaan, met ervaringsdeskundige inwoners gepraat en intensief samengewerkt met allerlei organisaties op het gebied van welzijn, zorg, opgroeien, onderwijs, werk en inkomen. De gemeenteraden van de drie gemeenten staan allemaal achter deze visie.
Vanaf 1 januari 2015 werken we op de Brabantse Wal op deze nieuwe manier. We zijn er klaar voor!

Op de Brabantse Wal helpen we elkaar en zorgen we voor elkaar.