• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss


Locatie
Een meergeneratiehuis in Putte en nog veel meer

“Onze initiatiefgroep bestond uit negen mensen. Maar we hebben ook 110 vrijwilligers die allemaal bijdragen aan onze net opgerichte zorgcoöperatie ‘Zorg-om-Zorg in Putte’. Toen we eind vorig jaar de plannen in stemming brachten, kregen we van de 220 aanwezigen 220 groene kaarten met JA!”

We zijn van het ‘doen’

Erik de Laet (60) uit Putte is nu voorzitter van de zorgcooperatie. Hij vertelt: “Ons groepje is niet van het vergaderen. We zijn van het doen. Sinds we gestart zijn in 2013 hebben we misschien vijf keer een officiële vergadering gehad. Wat we wel met regelmaat doen is de inwoners vragen of ze het eens zijn met de voorgenomen plannen en natuurlijk ook wie wat wil uitvoeren.”

Zo kan het gebeuren dat er in Putte naar aanleiding van een enquête, een inspiratietafel en een aantal grote bijeenkomsten met de inwoners nu drie werkgroepen aan de slag zijn. Maar liefst 36 inwoners zetten hun schouders onder het van de grond krijgen van de zorgcoöperatie. Het bestuur vergadert nu om de 6 weken.

Objectieve informatie

Het eerste initiatief is het geven van objectieve informatie over zorg en welzijn. Dus geen informatie van zorgpartijen, omdat die uiteindelijk toch iets willen verkopen, zoals thuiszorg. In drie maanden tijd heeft de werkgroep een volledige website in de lucht gekregen. Kijk maar op zcputte.nl. Erik zegt lachend: “We zijn al weer bijna toe aan een versie 2 punt nul.” Ook organiseren zij ontmoetingen waar dorpsgenoten ‘gewone dingen’ met elkaar kunnen delen, vragen kunnen stellen en samen oplossingen bedenken. En in Putte hebben ze een mooi idee voor zo’n ontmoetingspunt: het meergeneratiehuis. Daar ontmoeten jong en oud elkaar in het dagelijkse leven. Erik: “De ouderen zijn relatief fitte senioren van 65+ die over tijd beschikken. Zij bouwen een band op met de jongeren en andersom. Op het moment dat een oudere dan meer hulp nodig heeft, kun je terugvallen op die opgebouwde band. Het gaat om wederkerigheid en ook de oudere moet de jongere wat te bieden hebben. De locatie die we op het oog hebben voor ons meergeneratiehuis is het multifunctionele centrum, waar al een actief verenigingsleven is. Dat ligt centraal tussen de vestigingen van partners die we hierbij nodig hebben: de school, peuterspeelzaal en kinderopvang. Binnenkort tekenen we daar een intentieverklaring mee.”

Klusjes

Een tweede werkgroep ontwikkelt activiteiten die kwetsbaren onmiddellijk in kunnen zetten en anderen pas over 10 jaar nodig hebben. Het gaat over klusjes in huis en tuin, huishoudelijke taken en vervoer. Criteria worden opgesteld, want het moet enerzijds geen klusbedrijf worden en inwoners mogen er ook geen misbruik van maken. De criteria gaan dus over redelijke vergoedingen, bijvoorbeeld over de autokosten van het team vrijwilligers die inwoners na sluitingstijd naar de niet-spoedeisende hulp willen brengen. Of twee uur als maximale duur van een klus in huis.

Misschien een zorgwoning?

De derde werkgroep buigt zich over de mogelijkheid om toch een kleinschalige woonvorm voor mensen met zorgbehoefte in het dorp te krijgen. Het streven is in december een rapport op tafel te hebben liggen. Nu leggen zij allerlei werkbezoeken af, bijvoorbeeld aan de zorg coöperatie van Hoogeloon die zelf twee villa’s heeft laten bouwen voor dementerenden en inwoners met een grote zorgbehoefte.

Kijk op zorgcooperatieputte.nl voor meer informatie over Zorg om Zorg in Putte