• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss


Locatie
Met de kwaliteiten van onze dorpsgenoten wordt dit een succes!

“Wij hebben alle drie een andere achtergrond en een andere invalshoek. Maar alle drie zijn we ervan overtuigd dat zorg en ondersteuning beter kunnen. Daarom doen wij ons best om de dorpscoöperatie Huijbergen van de grond te krijgen. We noemen het expres een dorpscoöperatie en geen zorgcoöperatie. Want dit initiatief is er voor alle inwoners van Huijbergen, van jong tot oud. En niet alleen als je zorg nodig hebt.” 
Frank Gillesse (56) is beroeps brandweerman bij bedrijfsbrandweer van SABIC. Zijn link naar de dorpscoöperatie is zijn moeder die in het verzorgingshuis in Putte zit. Door haar krijgt hij inspiratie hoe ouder worden anders, liefst beter en dichter bij huis georganiseerd zou kunnen worden. Frank: “De verzorgingshuizen sluiten. We moeten kijken naar nieuwe vormen, waar mensen zoals mijn moeder zo gelukkig mogelijk oud kunnen worden.” Wouter van Welzen (63) heeft een lange staat van dienst als opbouwwerker en ouderenwerker in de Randstad. Hij ziet in Huijbergen, een dorp waar mensen nog steeds naar elkaar omzien, volop mogelijkheden om jong en oud(er) nog intensiever met elkaar te verbinden. “Bovendien,” zo zegt Wouter, “ligt de tijd van veel te grote en onpersoonlijke zorginstellingen achter ons.” De drijfveer van verpleegkundige Willemien de Wijs (56) ligt ook bij het kleinschaliger maken van zorg op maat. “Als praktijkverpleegkundige bij 2 huisartsen in Bergen op Zoom, kom ik regelmatig de lacunes van het nieuwe zorgsysteem tegen. We moeten ons met z’n allen inzetten zodat er geen mensen tussen de wal en het schip vallen.”

Kleinschalig, persoonlijk en snel

Dit Driemanschap zet zich met meerdere inwoners van Huijbergen in om een nieuwe draai te geven aan zorg en ondersteuning. De initiatiefgroep is divers. Er zijn diverse organisaties in vertegenwoordigd zoals het dorpsplatform, KBO, De Zonnebloem. Maar ook de wijkzuster, de broeders van Sint Marie en individuele personen met directe contacten in het ‘veld’ zoals leden van de voetbalvereniging en de uitbaatster van de lokale Spar.

Zeker weten ze, dat ‘hun’ dorpscoöperatie kleinschalig, persoonlijk en snel moet zijn. Dus de mensen staan er centraal en niet de organisatie. En natuurlijk moet de coöperatie voor iedereen toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat de inwoners van Huijbergen er lid van worden, het functioneert dus een beetje als een vereniging. Wouter: “Sommige leden zullen direct veel gemak hebben van de diensten die de coöperatie biedt. Andere leden zullen in het begin meer diensten verlenen. Maar als je eenmaal lid bent, heb je wel een rustiger gevoel. Mocht jij dan een keer aan de ‘vraagzijde’ komen te staan, dan weet je dat je op je dorpsgenoten kunt rekenen. Bovendien is het principe van onze dorpscoöperatie dat iedereen iets kan doen voor een ander. Ook als je aan de ‘vraagzijde’ staat, kun je bijna altijd iets aanbieden. Het liefst iets wat aansluit bij wat je graag doet. Want dan voelt het nooit als een verplichting en let je niet op een uurtje.”

Start lokale vervoersdienst

De eerste diensten waaraan gedacht wordt zijn vervoer, maaltijden en klusjes in en om huis. Met vervoer is al een werkgroep aan de slag die meters maakt. Dat komt onder andere door een vraag van de wijkzuster die hoorde dat een patiënt noodgedwongen op de fiets naar het ziekenhuis moest omdat er geen ander vervoer voorhanden was. Dat kan anders! Vanaf 1 juli 2015 gaat de lokale vervoersdienst van start.

Taken verdelen

Hoe de dorpscoöperatie er precies uit komt te zien, is nog niet tot in detail duidelijk, want het is nog de tijd van het plannen maken. De initiatiefnemers oriënteren zich bij andere dorps- en zorgcoöperaties in het land en hebben overleg met de gemeente. Aan het eind van het jaar zullen de contouren hoe de coöperatie eruit komt te zien veel duidelijker zijn. Dan is het tijd om naar alle Huijbergenaren terug te koppelen. “Nu even geen enquêtes,” zegt Wouter. “De mensen zijn enquêtemoe. Natuurlijk polsen we wel bij heel veel mensen of onze plannen voldoen aan de behoeften van de inwoners. Tot nu toe reageert iedereen heel enthousiast. En met de vele kwaliteiten die we hier voorhanden hebben bij alle Huijbergse dorpsgenoten moeten we de coöperatie makkelijk van de grond krijgen.”

Inmiddels is de tijd aangebroken om taken te verdelen. Enthousiastelingen kunnen zich melden om de plannen verder te ontwikkelen of zich tegen een onkostenvergoeding op te werpen als vrijwillig chauffeur van de werkgroep ‘vervoer’. Mail met dchuijbergen@gmail.com en voor vraag en aanbod van vervoersritjes bel je vanaf 1 juli met nummer 06 22 78 12 77. Volg het nieuws over de dorpscoöperatie ook in het Infoblad Huijbergen.