• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss


Locatie
Kruisbestuiving in Kruisland

Zeventig procent van alle Kruislanders denkt over tien tot vijftien jaar nog steeds ‘op het dorp’ te wonen. Een enquête die breed is uitgezet onder de 2300 inwoners van Kruisland toont dit aan. Behalve over wonen en oud worden in het dorp zijn nog veel meer onderwerpen aan bod gekomen in de vragenlijst. Eén van de belangrijkste resultaten is dat alle inwoners nu met elkaar in gesprek zijn over dit soort zaken.

Wie wil er oud worden hier op het dorp?

Jean-Marie Buijs is een dertiger die nu drie jaar voorzitter is van de dorpsraad. In het dagelijks leven is hij docent op een hogeschool en onderzoeker naar ‘veerkracht van de samenleving in deltagebieden’. Werk en privé komen hier samen. Jean-Marie: “We waren al een hele tijd in gesprek over zorgappartementen voor ouderen in het Pluspunt en de naastgelegen voormalige meisjesschool. Marktpartijen haakten af vanwege gebrek aan belangstelling. Dat betekent dat er hier op het dorp geen mogelijkheid is om oud te worden. Alle veranderingen in de zorgwet stimuleren juist oud worden in je eigen omgeving. Wij als dorpsraad hoorden bovendien andere geluiden. Dus hebben we onderzocht of inwoners van Kruisland hier oud willen worden of elders.”

Samen uitwerken vier thema’s

Hij vervolgt: “Toen we besloten hadden een enquête te houden hebben we dat breder getrokken. We hebben elke inwoner van 18 jaar en ouder betrokken en gevraagd naar hun behoeften op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voorbeelden van vragen zijn: Van welke vereniging bent u lid? Doet u vrijwilligerswerk? En: hebt u een veiliger gevoel door het vorig jaar opgerichte buurtpreventieteam? Leuk om te weten: 36% voelt zich veiliger! Vervolgens hebben we alle inwoners uitgenodigd voor twee workshops. Eerst om de uitkomsten te delen. Veel van de 50 aanwezigen hebben ideeën aangedragen die knelpunten helpen oplossen. De tweede workshop was om die ideeën verder uit te werken. Vier thema’s pakken we bij de kop. Wonen, ontmoeten, bekendheid van bestaande (zorg)voorzieningen en als laatste de uitstraling van ons dorp.”

Organiseren vanuit ons dorp

Jean-Marie en talloze vrijwilligers zijn nu volop aan de slag met deze thema’s. De mogelijkheid voor wonen met zorg en ondersteuning voor ouderen in het Pluspunt is nog steeds actueel. Jean-Marie: “We weten nu dat er wel degelijk interesse is. Ongeveer 50 personen hebben op korte termijn belangstelling en zo’n 150 mogelijk op langere termijn. We willen het vanuit het dorp organiseren, waar mogelijk in samenwerken met andere partijen.” De themagroep ‘ontmoeting’ speelt in op de geconstateerde eenzaamheid. Zij maken onder andere gebruik van een online programma ‘Vraag het Iris’, met bijvoorbeeld een overzicht wat zorgpartijen bieden en een agenda voor activiteiten. En hoe je dan goed vervoer regelt. Een derde groep is bezig met het beter bekend maken van bestaande activiteiten en voorzieningen. Zodat meer mensen daar optimaal gebruik van maken. En de groep ‘uitstraling van het dorp’ is aan de slag met acties die de openbare ruimte van Kruisland leuker, mooier en aantrekkelijker maken.

Behalve dat deze belangrijke onderwerpen nu op de agenda van de Kruislanders staan, zijn er ook veel contacten gelegd: met de huisartsenpraktijk, andere professionele organisaties, de gemeente, ondernemers, met het leefbaarheidsprogramma van de provincie en met vergelijkbare initiatiefgroepen zoals de KBO of de Leefbaarheidsgroep van Heerle. Mooie kruisbestuiving daar in Kruisland!