• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss


Locatie
Martien heeft een wensenlijstje voor de gemeente

Een actieve bestuurder die zich druk maakt over maatschappelijke zaken. Zo kan je Martien Franken (67) typeren. De verbinder en belangenbehartiger vervult van jongs af aan de functie van ‘antenne’ in zijn grote sociale netwerk. “Ik hoor en zie veel”, zegt de vroegere plaatsvervangend rector van RSG ‘t Rijks in Bergen op Zoom die veel bestuursfuncties vervult.  

Wat drijft deze actieve senior?

Martien: “Ik wil graag iets doen aan eenzaamheid van ouderen. Aan armoede. Iets voor mensen betekenen die sociaal wat minder goed meekomen. Ik vraag me af of we de mensen die hulp en zorg nodig hebben wel goed bereiken. Vinden we wel genoeg vrijwilligers, die een groot gedeelte van de zorgtaken die teruggelegd zijn bij de burgers op zich nemen? Vroeger kwamen ouderen in een verzorgingshuis elkaar tegen. Nu blijven mensen langer thuis en als ze gebrekkig, doof of dement worden betekent dat vaak ook eenzaamheid. We moeten dus ontmoetingen organiseren.”

Een slimme senior is op de toekomst voorbereid

“Een aantal missies wil ik graag verwezenlijken,” zegt Martien. “De eerste is om senioren bewuster te maken van de noodzaak om hun woningen al vroeg levensloopbestendig te maken. Dat betekent drempels weghalen, rookmelders installeren, een huis in de buurt van een bushalte en bij winkels betrekken en dat soort dingen. Daarvoor heb ik in het verleden niet alleen voorlichting gegeven aan senioren, maar ook samen met de brandweer een checklist ontwikkeld.”

Hoe ga je om met een dementerende?

“Een ander project heeft te maken met dementerende ouderen. Hoe houden we die binnenboord? Het helpt enorm om bijvoorbeeld winkeliers, mensen uit de horeca en besturen van verenigingen uit te leggen hoe ze met klanten of leden om kunnen gaan wanneer die gaan dementeren. Met elkaar kunnen we deze mensen veel langer ‘aan boord’ houden. Een dementerende die altijd heeft getennist, kan natuurlijk nog altijd een balletje slaan. Maar laat hem niet de puntentelling doen. Eenvoudige dingen, die enorm verschil kunnen maken in levens van mensen. Dus heeft Martien de handschoen opgepakt en organiseert hij samen met de gemeente, professionals en de Alzheimer vereniging algemene voorlichtingsbijeenkomsten en bijeenkomsten specifiek voor bijvoorbeeld de horeca.

Begrijpelijke taal

Ook laaggeletterdheid heeft de aandacht van Martien. Dat neemt toe. Hoe moet je reageren op brieven van de gemeente over veranderingen als je niet of slecht kunt lezen? Hoe dien je een klacht in bij de gemeente als dat via internet moet en je kunt niet goed lezen? Of als je geen computer kunt gebruiken? Prinses Laurentien heeft laaggeletterdheid meer onder de aandacht gebracht en samen met de Lionsclub maakt Martien zich hier ook hard voor. Door bij instanties aan te dringen op correspondentie in begrijpelijke taal bijvoorbeeld. Maar ook door voorlichtingsbijeenkomsten. En door laaggeletterden op te sporen via zijn netwerk. En ze vervolgens op de één of andere manier toch ‘bij te praten’.

De gemeente kan nog beter luisteren

Martien is trots op het aantal vrijwilligers dat op de been is bij alle verenigingen in Bergen op Zoom. Maar die moeten niet overbelast raken. En daarom bemoeit hij zich graag met de gemeente. Want die kunnen daarop sturen. “Ik vind dat de gemeente nog beter kan luisteren naar zijn burgers. Via een burgerpanel heb ik als bestuurder van diverse verenigingen inspraak op de gemeentelijke koers. Maar wij moeten eerder betrokken worden bij plannen, niet als ze al in beton gegoten zijn. En, zo besluit Martien zijn wensenlijstje, geld voor het sociaal domein mag niet besteed worden aan andere dingen. Geld voor armoedebestrijding mag wat mij betreft dus niet gebruikt worden om een gat in de begroting mee te dichten.”

Martien Franken als voorzitter