• Header STEE sluisje
  • Header Wmo
  • Header WOE Halsteren
  • Header jeugd
  • Header BOZ peperbus
  • Header werk
  • Header STEE NwVoss

De regionale samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatie en Welzijn (Sociaal Domein) krijgt steeds meer vorm en wordt hechter. Op het gebied van Jeugdzorg wordt zelfs al met 9 gemeenten samengewerkt.
 
“Wat merk ik daarvan?” vraagt u zich misschien af. Wellicht hebt u zelf een hulp- of zorgvraag of iemand uit uw (directe) omgeving?
 
Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheid en vrijetijdsbesteding. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke voorwaarde hiervoor.
 
Het is essentieel dat iedereen op de Brabantse Wal zo volledig en volwaardig mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Met eigen kracht, oog voor elkaar en maatwerk voor iedereen, krijgen alle inwoners op de Brabantse Wal de hulp en ondersteuning die nodig is.